Studium przypadku - Dekra

  DEKRA Polska

DEKRA w Polsce jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie-światowego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa, specjalistycznych audytów, certyfikacji systemów zarządzania, badania i certyfikacji wyrobów, rozwoju personelu oraz inspekcji i nadzorów technicznych, rzeczoznawstwa i nadzorów inwestycyjnych.

        Wyzwania    

Przed wdrożeniem Zoho firma borykała się z problemami związanymi z organizacją działu sprzedaży, m.in. rozproszoną bazą             danych, brakiem jednego centralnego miejsca, w którym zbierane są informacje o klientach oraz aktywnościach działu handlowego. DEKRA Certification Sp. z o.o., firma zatrudniająca wielu menedżerów regionalnych, ukierunkowanych w sprzedaży specjalistycznych usług, chciała propagować sprzedaż na zasadach cross-sell. 
Wyzwaniem było rozdzielanie namiarów z wielu różnych źródeł. Informacje z wypełnionych formularzy trafiały w różne miejsca, w związku z czym trudno było zapanować nad prawidłową obsługą nowych namiarów. Dodatkowo pracownicy musieli poświęcać swój czas na przepisywanie danych do systemu. Marketing miał osobną bazę danych, która nie była na bieżąco aktualizowana. Sprzedaż nie wiedziała o wszystkich akcjach marketingowych i tym jak zareagowali na nie klienci.             


      Rozwiązanie

Firma Dekra Certification Sp.zo.o. używa ZOHO CRM do zarządzania ścieżką sprzedaży i utrzymywania doskonałych relacji z klientami. Wykorzystujemy Zoho Forms do tworzenia rozbudowanych formularzy, a dzięki integracji z Zoho CRM informacje z formularzy trafiają odrazu do systemu i są delegowane do odpowiednich pracowników. Zoho CRM jest miejscem zbiorczym do którego spływają dane z wielu różnych źródeł. W ten sposób przy wykorzystaniu CRM udało nam się zapanować nad ścieżką obsługi nowych namiarów, jak również za automatyzować ten proces. Pracownicy oszczędzają swój czas, nie muszą przepisywać danych do innego systemu. Do monitorowania ruchu na stronie wykorzystywane jest Zoho Sales IQ. Do tworzenia rozbudowanych raportów i analiz korzystamy z Zoho Reports, które automatycznie pobierają dane z CRM, Creator oraz Survey. Kampanie mailingowe do klientów są wysyłane przez Zoho Campaigns, dzięki czemu również w samym CRM handlowcy mogą otrzymywać sygnały sprzedażowe odrazu kiedy ich klienci reagują na wysłaną kampanię. Mogą wtedy szybko podjąć odpowiednie kroki. Korzystamy z Zoho Survey do zbierania opinii na temat naszego procesu i jakości obsługi. Ciekawe jest to, że ogólne wyniki możemy analizować w Zoho Survey, ale również na karcie klienta w CRM możemy w każdej chwili sprawdzić jak klient odpowiedział na ankietę.

     Efekty wdrożenia i korzyści

Z punktu widzenia oszczędności czasu pracowników, efektywność pracy znacznie się poprawiła od czasu przejścia na Zoho. Udało nam się dopracować proces obsługi klientów: od wypełnienia formularza kontaktowego przez klienta, przez proces kontaktu, ofertowania aż do zamówienia. Dekra Certification Sp. z o.o. wykorzystuje pakiet produktów Zoho i korzysta z wbudowanych w Zoho integracji, co przynosi szereg korzyści. Integracja z zewnętrznym systemem do wystawiania ofert spowodowała oszczędność czasu pracowników, bo nie trzeba już ręcznie przepisywać danych z systemu do systemu, a dodatkowo w CRM można w każdej chwili sprawdzić jakie oferty klient otrzymał.


     Narzędzia

- Zoho CRM 

- Zoho Survey

- Zoho Forms

- Zoho Campaigns

- Zoho Creator

- Zoho SalesIQ


Stwórzmy razem Twoją własną historie sukcesu 

Umów się na konsultację
Dodaj do koszyka
- Błąd dodania do koszyka. Spróbuj później.
Ilość zmieniona
- Wystąpił błąd. Spróbuj później.
Skasowany z koszyka
- Nie można usunąć produktu z koszyka. Spróbuj za chwilę.
0