JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
Analiza procesów biznesowych

Analiza procesów biznesowych

Non-returnable
Pierwszym etapem wdrożenia Zoho Klientowi jest analiza procesów biznesowych i stworzenie schematu graficznego obrazującego proces. Na podstawie zabranych informacji opracowywana jest lista wymagań Klienta. Każde wymaganie powinno określać uczestnika/rolę, czynność, cel oraz kryteria. Na podstawie tych informacji określany jest produkt Zoho, prace związane z konfiguracją oraz wstępne szacunki. 2. Po przygotowaniu schematu i listy wymagań (Product Backlog) odbywa się spotkanie, na którym omawiane są proponowane rozwiązania i ewentualne niejasności związane z procesem. Usługa obejmuje analizę ogólną zachodzących procesów w całej organizacji. Analiza poszczególnych obszarów odbywa się po wytypowaniu wymagań związanych z danym obszarem do realizacji. Całościowe spojrzenie na przebieg pewnych zjawisk pozwala na efektywne wdrażanie zmian, „wyłapywanie” słabości w organizacji, poprawę komunikacji i współpracy. Kolejnym etapem analizy jest oznaczenie wartości biznesowej poszczególnych wymagań przez Klienta. Podsumowując, wynikiem usługi analizy jest opracowany schemat procesu firmy oraz lista wymagań Klienta z zaproponowanymi rozwiązaniami. Po analizie można przystąpić do planowania co najmniej 2 pierwszych sprintów. Jeden sprint zazwyczaj trwa od 2 do 4 tygodni. Wybierając wymagania do sprintu wybieramy tyle wymagań aby ich czasochłonność, przy dostępności pracowników realizujących dane wymagania nie przekraczała okresu trwania sprintu.
1,600.00PLN

Choose Quantity

Add to Cart. . .
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.